Spring naar content

Identiteitsfraude

Identiteitsfraude en IT.
Van identiteitsfraude is sprake als iemand onder jouw naam opereert om iemand anderen te benadelen voor eigen gewin. Bij identiteitsdiefstal geeft iemand anders zich voor jou uit. Doet de fraudeur dit online, wat steeds vaker het geval is, dan heeft dat veel raakvlakken met Informatie Technologie (IT).

Omdat het gebruik van social media, het online winkelen, het digitaliseren van bedrijfsprocessen en het opslaan van persoonsgegevens, die online beschikbaar zijn, steeds verder toeneemt wordt de kans dat fraudeurs de hand leggen op uw gegevens ook steeds groter.

De gevolgen van ID-fraude zijn o.a.:

 • Eventuele boetes komen op jouw adres binnen;
 • (Online) bestellingen worden uit uw naam verricht;
 • De fraudeur kan toegang krijgen tot je belastinggegevens;
 • De fraudeur(s) krijgen toegang tot je bankgegevens;
 • De fraudeur(s) krijgen toegang tot bedrijfsgegevens of bedrijfsgeheimen.

Waar kan ik melding maken van identiteitsfraude?
U kunt online bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI) melding maken wanneer uw persoonsgegevens niet kloppen of wanneer u het vermoeden heeft dat er misbruik gemaakt wordt van uw identiteit. Als u hulp nodig heeft na identiteitsfraude, dan kunt u naar de slachtofferhulp website.

Voorkomen is beter dan genezen! Welke (IT)maatregelen kun je zelf zoal nemen om de kans op identiteitsfraude aanzienlijk te verkleinen?

 • Zorg voor sterke wachtwoorden en gebruik het liefst een password manager;
 • Gebruik nooit hetzelfde wachtwoord meer dan 1 keer!
 • Gebruik zoveel mogelijk een tweede beveiligingslaag, zoals 2 factor authenticatie (2FA);
 • Voer software updates uit op computer of telefoon zodra deze beschikbaar zijn. Het liefst automatisch;
 • Klik nooit op verdachte links;
 • Open geen links in mail van erkende (overheids-)instanties of banken. Dit zijn meestal phishing mails;
 • Zorg ervoor dat u weet wie een kopie van uw paspoort mag vragen.
 • Gebruik de KopieID app van de overheid voor een copy van ID of rijbewijs.

Onderneem vandaag nog stappen en bel ons over de mogelijkheden om identiteitsfraude tegen te gaan door gebruik te maken van de juiste hulpmiddelen. We hebben diverse producten die we voor u in kunnen zetten bij het voorkomen van deze vorm van fraude.

Pellaton Cloud Services helpt u graag met al uw IT vragen!
Klik hier om contact op te nemen met ons!